Potřebujete poradit? Zavoláme vám
Kalkulace a sjednání pojištění domácnosti
Zjistěte v 5 krocích, kolik stojí pojištění vaší domácnosti
a rovnou si pojištění sjednejte.
1/5 Vyberte typ domu, ve kterém se Váš byt nachází
Za rodinný dům se považuje budova s nejvýše třemi samostatnými bytovými jednotkami, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, v ostatních případech je nemovitost považována za bytový dům.Zavřít
Byt v rodinném domě
Plochy
Za rodinný dům se považuje budova s nejvýše třemi byty.
Zavřít
Byt v bytovém domě
Plochy
Za bytový dům se považuje budova se čtyřmi a více byty.
Zavřít
2/5 Specifikujte

Byt se nachází v budově mimo obec, samota, polosamota.Zavřít

Doplňte číslo bytu či podlaží   
3/5 Zadejte podlahovou plochu bytu
Podlahová plocha bytu:
Jde o podlahovou plochu bytu včetně chodeb, WC, koupelny a schodiště. Do této plochy se nezapočítávají plochy balkónů, lodžií, teras, plochy ostatních příslušenství bytu a nebytových prostor. Celková započitatelná plocha bytu se vždy zaokrouhluje na celé metry čtvereční (od 0,5 m²) směrem nahoru.
Zavřít

Pojistná částka pro pojištění domácnosti:
Pojistná částka je finanční hodnota, na kterou si ceníte Vaši domácnost a chcete jí tak pojistit. Jedná se o minimální doporučenou částku pro běžně zařízený byt. Přejete-li si zvýšit pojistnou částku, přepište prosím vypočtenou hodnotu. Tuto hodnotu zaokrouhlete na celé desetitisíce nahoru.
Jde o souhrnnou hodnotu:
a) movitého zařízení bytu a věcí osobní potřeby (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, domácí elektrospotřebiče, elektronické přístroje, umělecké předměty, starožitnosti, cennosti, sportovní potřeby, hobby potřeby, ošacení, obuv, zásoby potravin, nářadí apod.),
b) příslušenství bytu a stavební součásti – věci „nemovitého” charakteru (jde např. o kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů, vestavěný nábytek, vyzděné bytové jádro, ohřívače vody, obklady, podlahové krytiny pevně spojené s podlahou, malby stěn, tapety); tyto věci můžete dále připojistit za velmi výhodných podmínek.Zavřít
4/5 Uveďte přesnou adresu místa pojištění
PSČ*
Obec*
Část obce
Ulice
Číslo popisné
Popisné číslo dům popisuje, je tedy v dané obci jedinečné. Je to obvykle to delší číslo na domě, někdy až pětimístné. Přiděluje se po kolaudaci stavby a je podmínkou pro zápis v katastru nemovitostí.
Číslo popisné se změní jen při změně katastrálních hranic a prakticky vzniká a zaniká s existencí nemovitosti. Vznikne-li na místě zaniklého či zbořeného domu nová stavba, dostane také nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je číslo popisné vyšší. Má-li dům více vchodů, bude mít i více popisných čísel, pro každý vchod zvlášť.
Zavřít
Číslo orientační
Toto číslo nám slouží orientaci. Je jedinečné v rámci jedné ulice, v obci se však může opakovat. Orientuje dům směrem k ulici, ulicím či náměstí, a tak, má-li stěny do více směrů (ulic), má dům i více orientačních čísel. Orientační číslo nemusíme najít v každé obci, a někdy ho nahrazuje např. písmeno.Zavřít
5/5 Upřesněte spoluúčast a splátky
Spoluúčast:

Spoluúčast je peněžní částka, kterou se budete podílet na vzniklé újmě (o kterou se sníží výplata plnění od pojišťovny); volbou vyšší spoluúčasti snížíte cenu pojištění (až o 15 %).Zavřít
Frekvence placení:
V případě roční frekvence placení poskytujeme slevu 5 % z ceny pojištění.