Pro život jaký je
Hlášení škodyPojištění odpovědnosti
aktuální krok: základní údaje
Základní údaje
Údaje dle typu škodné události
Nároky plnění události
Potvrzení přijetí údajů
Přílohy k oznámení o škodné události
Odeslání dat
*) tato pole jsou povinná
1.1 Údaje o pojistné smlouvě
Typ škodné události: Oznámení škodné události odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
Číslo pojistné smlouvy: *)
1.2 Základní údaje o škodné události
Datum vzniku události: *)
Čas vzniku události (hh:mm):
Datum uplatnění nároku:
Jak došlo ke vzniku škody: *)
Zbývá 500 znaků (max. 500)

Adresa místa vzniku škody: *)
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Číslo orientační:
PSČ:
Byla událost šetřena policií, hasiči, apod. ? *)

Typ odpovědnosti:
1.3 Svědci události
Byli u události svědci? *)