Potřebujete poradit? Zavoláme vám
Kalkulace a sjednání pojištění nemovitosti
Zjistěte v 5 krocích, kolik stojí pojištění vaší nemovitosti
a rovnou si pojištění sjednejte.
1/5 Vyberte typ rodinného domu
Plochy
Pokud má dům obytnou plochu podkroví pod 50 %, tak jde o dům bez obytného podkroví. Zadává se celá plocha podkroví, včetně půdy atd.
Zavřít
Plochy
Pokud má dům obytnou plochu podkroví nad 50 %, tak jde o dům s obytným podkrovím. Zadává se celá plocha podkroví, včetně půdy atd.
Zavřít
2/5 Upřesněte počet podlaží
3/5 Uveďte obsah ploch jednotlivých podlaží
Sklep:
Přízemí:
1. patro:
Podkroví:
Pojistná částka rodinného domu:
Pojistná částka je finanční hodnota, na kterou si ceníte Vaši nemovitost a chcete jí tak pojistit. Jedná se o minimální doporučenou částku při běžném provedení a výbavě budovy. V případě nadstandardního provedení či výbavy budovy zvolte odpovídající vyšší částku (přepište prosím vypočtenou hodnotu). Tuto hodnotu zaokrouhlete na celé desetitisíce nahoru. Zavřít
4/5 Uveďte přesnou adresu místa pojištění
PSČ*
Obec*
Část obce
Ulice
Číslo popisné
Popisné číslo dům popisuje, je tedy v dané obci jedinečné. Je to obvykle to delší číslo na domě, někdy až pětimístné. Přiděluje se po kolaudaci stavby a je podmínkou pro zápis v katastru nemovitostí.
Číslo popisné se změní jen při změně katastrálních hranic a prakticky vzniká a zaniká s existencí nemovitosti. Vznikne-li na místě zaniklého či zbořeného domu nová stavba, dostane také nové číslo popisné. Čím je nemovitost novější, tím je číslo popisné vyšší. Má-li dům více vchodů, bude mít i více popisných čísel, pro každý vchod zvlášť.
Zavřít
Číslo orientační
Toto číslo nám slouží orientaci. Je jedinečné v rámci jedné ulice, v obci se však může opakovat. Orientuje dům směrem k ulici, ulicím či náměstí, a tak, má-li stěny do více směrů (ulic), má dům i více orientačních čísel. Orientační číslo nemusíme najít v každé obci, a někdy ho nahrazuje např. písmeno.Zavřít
5/5 Upřesněte spoluúčast a splátky
Spoluúčast:

Spoluúčast je peněžní částka, kterou se budete podílet na vzniklé újmě (o kterou se sníží výplata plnění od pojišťovny); volbou vyšší spoluúčasti snížíte cenu pojištění (až o 15 %).Zavřít
Frekvence placení:
V případě roční frekvence placení poskytujeme slevu 5 % z ceny pojištění.