957 105 105
Zákonné pojištění zaměstnavatele
957 105 105
Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Podle zákona číslo 37/1993 Sb. a prováděcí vyhlášky ministerstva financí číslo 125/1993 Sb, která stanoví podmínky a sazby Zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, se dle § 12 odst. 1 přihlašuji k pojištění u Vaší pojišťovny a oznamuji tyto základní údaje.

Zaměstnavatel
Adresa sídla
/
Prostředky elektronické komunikace
- /

Kontaktní údaje odpovědného zástupce
/

Informace

Bankovní spojení: KB Praha, číslo účtu: 40002-50404011/0100, IBAN: CZ 30 0100 0400 0200 5040 4011, SWIFT KÓD: KOMBCZPP
Variabilní symbol: IČ pojištěného

Splatnost pojistného
  1. čtvrtletí od 1.1. do 31.1.
  2. čtvrtletí od 1.4. do 30.4.
  3. čtvrtletí od 1.7. do 31.7.
  4. čtvrtletí od 1.10. do 31.10.

Dle ustanovení §12 odst. 9 Vyhlášky číslo 125/1993 Sb. se pojistné, nebylo-li zaplaceno včas, zvyšuje o 10% dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení. Minimální pojistné za čtvrtletí činí Kč 100,-.